ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์(ระดับชั้นประถมศึกษา)


รูปภาพของ kittipat

ประเภทข่าว: 

ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์(ระดับชั้นประถมศึกษา)
- คะแนนประถม (นอกเขต)
-คะแนนประถม (ในเขต)
- คะแนนประเภททีมประถมศึกษา

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: