ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์(มัธยมศึกษาตอนต้น)


รูปภาพของ kittipat

ประเภทข่าว: 

ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์(มัธยมศึกษาตอนต้น)
-ประกาศคะแนนมัธยม(นอกเขต)
-ประกาศคะแนนมัธยม(ในเขต)
-ประกาศคะแนนประเภททีมมัธยมศึกษาตอนต้น

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: