ประกาศการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (เปลี่ยนแปลงวันทดสอบ)


รูปภาพของ kanyarat

ประเภทข่าว: 

ประกาศการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย    
ที่จะทำการสอบ ในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560  นั้น  ขอเลื่อนการทดสอบไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560
และขอเพิ่มระยะเวลาการสมัคร ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560  สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ทาง www.ayw.ac.th  ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560
หากมีข้อสงสัยติดต่อ ครูนันทวัตน์  โทร.084-3372732
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Tags: