ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 / 2559


รูปภาพของ pairat

ประเภทข่าว: 

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2 ( ม.1 และ ม.4 )
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1-2 ( ม.2 และ ม.5 )
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1-2 ( ม.3 และ ม.6 )

Tags: