กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
07.30 - 08.45 น.  - ผู้ปกครองและนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ลงชื่อรายงานตัวนักเรียน พร้อมรับบัตรคิวลำดับการมอบตัว ที่ศูนย์อาหาร 1
                              - ผู้ปกครองพบผู้บริหารโรงเรียนที่หอประชุมพระราชทาน
                              - นักเรียนแยกไปพบฝ่ายกิจการนักเรียนที่ โดม 3 (ตรวจเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนและทรงผมเกรียนเท่านั้น)
10.00 - 12.00 น.  - ผู้ปกครองแยกไปพบครูที่ปรึกษาตามห้องมอบตัว โดยมอบตัวตามลำดับบัตรคิว
                              - พบครูที่ปรึกษา รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน
                              - จ่ายเงินค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครู 200 บาท และค่าประกันอุบัติเหตุุ  150 บาท รวม 350 บาท
                              - เลือกตั้งกรรมการผู้ปกครองเครือยข่าย

วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
12.30 - 13.15 น.  - ผู้ปกครองและนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ลงชื่อรายงานตัวนักเรียน พร้อมรับบัตรคิวลำดับการมอบตัว ที่ศูนย์อาหาร 1
                               - ผู้ปกครองพบผู้บริหารโรงเรียนที่หอประชุมพระราชทาน
                               - นักเรียนแยกไปพบฝ่ายกิจการนักเรียนที่ โดม 3 (ตรวจเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนและทรงผมเกรียนเท่านั้น)
14.30 - 16.30 น.  - ผู้ปกครองแยกไปพบครูที่ปรึกษาตามห้องมอบตัว โดยมอบตัวตามลำดับบัตรคิว
                              - พบครูที่ปรึกษา รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน
                              - จ่ายเงินค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครู 200 บาท และค่าประกันอุบัติเหตุุ  150 บาท รวม 350 บาท
                              - เลือกตั้งกรรมการผู้ปกครองเครือยข่าย
 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
07.30 - 08.45 น.  - ผู้ปกครองและนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ลงชื่อรายงานตัวนักเรียน พร้อมรับบัตรคิวลำดับการมอบตัว ที่ศูนย์อาหาร 1
                              - ผู้ปกครองพบผู้บริหารโรงเรียนที่หอประชุมพระราชทาน
                              - นักเรียนแยกไปพบฝ่ายกิจการนักเรียนที่ โดม 3 (ตรวจเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนและทรงผมเกรียนเท่านั้น)
10.00 - 12.00 น.  - ผู้ปกครองแยกไปพบครูที่ปรึกษาตามห้องมอบตัว โดยมอบตัวตามลำดับบัตรคิว
                              - พบครูที่ปรึกษา รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน
                              - จ่ายเงินค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครู 200 บาท และค่าประกันอุบัติเหตุุ  150 บาท รวม 350 บาท
                              - เลือกตั้งกรรมการผู้ปกครองเครือยข่าย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
12.30 - 13.15 น.  - ผู้ปกครองและนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ลงชื่อรายงานตัวนักเรียน พร้อมรับบัตรคิวลำดับการมอบตัว ที่ศูนย์อาหาร 1
                               - ผู้ปกครองพบผู้บริหารโรงเรียนที่หอประชุมพระราชทาน
                               - นักเรียนแยกไปพบฝ่ายกิจการนักเรียนที่ โดม 3 (ตรวจเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนและทรงผมเกรียนเท่านั้น)
14.30 - 16.30 น.  - ผู้ปกครองแยกไปพบครูที่ปรึกษาตามห้องมอบตัว โดยมอบตัวตามลำดับบัตรคิว
                              - พบครูที่ปรึกษา รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน
                              - จ่ายเงินค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครู 200 บาท และค่าประกันอุบัติเหตุุ  150 บาท รวม 350 บาท
                              - เลือกตั้งกรรมการผู้ปกครองเครือยข่าย

Tags: