สมัครและทดสอบสมรรถภาพร่ากาย เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

สมัครและทดสอบสมรรถภาพร่ากาย

เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

เช้าวันนี้ (1 มิถุนายน 2560) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จำนวน 470 นาย ทั้งชายและหญิง เดินทางเข้าสมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ฝึกย่อย พุทธสมาคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 มา   ทำการทดสอบตามเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร อาทิ ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง โดยมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร สันติราษฏร์ เรียนงามและคณะดูแลอย่างใกล้ชิด 

ทั้งนี้นักศึกษาวิชาทหาร หรืออักษรย่อ นศท. คือ บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 เป็นกำลังพลสำรองของกองทัพไทย ภายใต้การควบคุมของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นิยมเรียกว่า รด.

Tags: