ผอ.พบเพื่อนครู


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

ผอ.พบเพื่อนครู

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ,กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ประจำภาคเรียนเรียน 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังการรายงานผลการจัดการเรียนรู้  พร้อมมอบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสู่ยุค Thailand 4.0 เมื่อเร็วๆ นี้ และจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการประชุมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นการพบปะแบบกลุ่มย่อยอย่างใกล้ชิด มีข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง.

Tags: