กิจกรรมการแข่งขันประกวดระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือ


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ลูกเสือกองเกียรติยศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำโดยนายมานิต   แถบทอง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ศักดา สาพิมาน หัวหน้าระดับชั้น ม.3 นายวิญย์ แสงสุด เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม  ณ  โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560.
/ / / / / / / / / / 
ว่าที่ร้อยตรีศักดา  สาพิมาน  : ข่าว
รองมานิต   แถบทอง  : ภาพ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย : รายงาน