พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอพระชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560
ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” รวมทั้งบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดพิธีมหามงคลทั้ง 2 พิธี ขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า.

Tags: