หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาส มาพบปะ เยี่ยมเยือนและบรรยายพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชา ให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียนครู


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ในช่วงเวลาหลังเคารพธงชาติ (เวลา 07.45-8.45 น.) ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหาร นำโดย นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดอยุธยา พร้อมคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสมาพบปะ เยี่ยมเยือน สนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม  ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท "ศาสตร์พระราชา"

 

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า  การมาพบปะสนทนา และขอความร่วมมือร่วมใจกับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม  ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพื่อต้องการให้สถาบันการศึกษาทุกสังกัดตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชนเป็น "สถานศึกษาคุณธรรม"

 

โดยในเช้าวันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ฝากคุณธรรม 5 ข้อแก่คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ได้แก่
1) ความพอเพียง
2) ความกตัญญู
3) ความซื่อสัตย์สุจริต
4) ความรับผิดชอบ
5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม  

โดยขอให้โรงเรียนและผู้ปกครองต้องทำงานในเรื่องนี้ร่วมกัน  เป็นการสร้างให้ลูกหลานเป็นคนดีมีคุณธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป.
 

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: 

Tags: