สภานักเรียนนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมรับฟังเสาวนา เปิด..นวัตกรรมการศึกษาเพื่อผู้ประกอบการยุค 4.0


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ นำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาประเทศ ในงานเสาวนา “เปิด..นวัตกรรมการศึกษาเพื่อผู้ประกอบการยุค 4.0”  จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ และแนวทางการศึกษาแบบใหม่ของสถาบัน ผ่านการบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ประสบผลสำเร็จตัวจริง ในโอกาสนี้ สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการเสวนาและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

/ / / / / / / / / / / / / / 
 
สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย : ภาพ
งานประชาสัมพันธ์  กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย