นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จิตอาสาผลิตดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะครูจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้พร้อมกับลำดับขั้นตอนแบบง่ายๆให้นักเรียนได้ฝึกทำ นอกจากจะได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วยังมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย.

Tags: