ภาพชุด กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

15 มิถุนายน 2560 : คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายวรากร  รื่นกมล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพีธีไหว้ครูของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในการนี้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู และขอความเป็นมงคลให้เกิดกับตัวนักเรียน ==> คลิกเพื่อชมภาพชุด.

Tags: