คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.5 ร่วมกิจกรรม การออกกำลังกายของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.5 ร่วมกิจกรรม การออกกำลังกายของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ  ใส่ชุดกีฬาร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการออกกำลังกายของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยมีครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กว่า 4,624 คน  ออกกำลังกายร่วมกัน ซึ่งจัดต่อเนื่องตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อต้องการเสริมสร้างร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิต้านทานห่างไกลโรคภัย และผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน ช่วยให้สมองปลอดโปร่งสดชื่น.

Tags: