พิธีมอบทุนการศึกษาวัดอโยธยา ประจำปีการศึกษา 2560


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

งานแนะแนวโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษาวัดอโยธยา ประจำปีการศึกษา 2560 “50 ปี พระอาจารย์หมี”  ณ วัดอโยธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้มีนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ารับมอบทุนจำนวน 5 คน.
 
วันวิสา ชีพเป็นสุข / ภาพ
งานประชาสัมพันธ์   กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: 

Tags: