ชนะเลิศแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ตัวแทน สพม.3


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำนักเรียนโรงเรียนเข้าแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา ผลการแข่งขัน นักเรียนจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 แข่งขันระดับต่อไป รายการต่อไปนี้
1.      เด็กชายอภินันท์  โชตินอก  ชนะเลิศ การเขียนเรียนความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
2.      เด็กชายธาราวรรษ  สังข์ป่า  ชนะเลิศ การคัดลายมือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ครูมันทนี บุญฤทธิ์,ครูธีรวีร์ แพบัว : ภาพ

Tags: