พิธียกเสาเอกเสาโทอาคารห้องพักครูเกษตร


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

เช้าวันนี้ 20 มิถุนายน 2560 นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นประธานในพิธียกเสาเอกเสาโท อาคารสำนักงานและห้องพักครูเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ซึ่งได้รับงบประมาณในการจัดสร้างใหม่แทนอาคารหลังเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย.
ทีมงาน AYW TV : ภาพ

Tags: