การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียนร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน  ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ตัวแทน นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560.

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: