การมอบตัวนักเรียน ต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน หากไม่ถูกต้องจะไม่รับมอบตัว


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

ในวันมอบตัว นักเรียนต้องแต่งตัวตัดทรงผมให้ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียน ถ้าไม่ถูกต้องจะไม่มีสิทธิมอบตัว และถ้ายังไม่มามอบตัวนักเรียนอาจจะไม่ได้เข้าห้องเรียนในวันเปิดภาคเรียน

Tags: