พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจัดพิธีหล่อเทียนจำพรรษา โดยมีนายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ณ ลานธรรมะ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในการนี้คณะผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมประกอบพิธี สำหรับเทียนพรรษาที่หล่อขึ้นนี้ จะใช้ในพิธีแห่เทียนจำพรรษา และถวายเทียนจำพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม นี้ กิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้น เพื่อให้ครู นักเรียน พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญ บำเพ็ญกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นการเจริญพุทธศาสนาให้เบ่งบานสืบไป.
/ / / / / / /
ทีมงาน AYW TV : ภาพ

Tags: