กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ โดยมี นายมานิต แถบรอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธีเปิด และได้กล่าวสดุดีสุนทรภู่ นักเรียนอ่านประวัติ และอ่านทำนองเสนาะเทิดครูกวีสี่แผ่นดิน นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันความสามารถของนักเรียน  การประกวดตัวละครในวรรณคดี การแสดงของนักเรียน การจัดนิทรรศการให้ความรู้  ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากนักเรียนและคณะครูเป็นอย่างดี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โดม 2 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย.

Tags: