พิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี 2560


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 โดยเป็นการประกอบพิธีพร้อมกันในช่วงเช้า ก่อนที่จะเดินทางไปถวายเทียนจำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนที่วัดต่างๆ ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้ กิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้น เพื่อให้ครู นักเรียน พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญ บำเพ็ญกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นการเจริญพุทธศาสนาให้เบ่งบานสืบไป.

ทีมงาน AYW TV :ภาพ

Tags: