เด็กหญิงวิชุรดา ฤทธิโชติ ชั้น ม.3/14 และ เด็กหญิงขวัญนรี บุญสนอง ชั้น ม.3/10


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

เด็กหญิงวิชุรดา ฤทธิโชติ ชั้น ม.3/14 และ เด็กหญิงขวัญนรี  บุญสนอง  ชั้น ม.3/10  เหรียญทองแดงการแข่งขันเปตอง ประเภทคู่หญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ "เกมส์แห่งสปีริตและมิตรภาพ" ระหว่างวันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2560  ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา