การลงนามทำสัญญาสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์(โดม)


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามทำสัญญาสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์(โดม)บริเวณหน้าอาคารอานันทศิลป์ โรงเรียนอยุธยาวทยาลัย ในวงเงินงบประมาณ 2,388,400 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬาและทางด้านวิชาการ เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ซึ่งจะแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้ได้ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้  โดยได้กำชับให้คณะกรรมการดูแลกำกับให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบ และมีคุณภาพ .