ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทานเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ซึ่งทรงพระราชอุทิศเพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงต่างๆ ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพระอารามหลวงที่ทรงพระราชทานให้นำไปจุดบูชาพระรัตนตรัย รวม 7 พระอาราม ประกอบด้วย วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดเสนาสนารามวรวิหาร วัดศาลาปูนวรวิหาร และวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร นำโดย นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครู ร่วมพิธี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหารด้วย.

Tags: