ชนะเลิศระดับประเทศการประกวดกลอนเทิดพระคุณแม่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายรัตนชัย  พรรณสาร  ม.5/1 นักกลอนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศบทกลอนเทิดพระคุณแม่ ในหัวข้อ  แม่ดีสังคมมีสุข ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้จัดให้มีการประกวดงานเขียน เรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 และนักเรียนของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น  4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  ส่วน นางสาววิภาดา  มอญเกิดแก้ว  ม.4/1 ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดงานเขียนด้วย.
มันทนี บุญฤทธิ์ : ภาพ