การเเข่งขันฟุตซอล มหกรรมกีฬามวลชน อบจ.อยุธยา


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองฯ มานิต แถบทอง ,รองฯ อนันต์ มีพจนา คณะครู เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล  ในโครงการมหกรรมกีฬามวลชน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ โรงยิมนีเซียม สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้มีทักษะการเล่นกีฬา ได้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา.

/ / / / / / / /
สันติราษฏร์  เรียนงาม : ภาพ