อยุธยาวิทยาลัยน้อมถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

วันนี้ 27 กรกฎาคม 2560 นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.2560 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยร่วมถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
หลังจากนั้น คณะครูนักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดสถานที่ ถวายเป็นพระราชกุศล ในส่วนของการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ เน้นกิจกรรมที่แสดงถึงพลังความสามัคคี ซึ่งจะได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้ มีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างพร้อมเพรียงกัน.