สำนักงานลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2560) คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กองลูกเสือเกียรติยศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา  65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 จัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยมี นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมี นายวีระวัฒน์ โพธิ์ทอง รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งในพิธีประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร ตัวแทนลูกเสือศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ลูกเสือทุกหมู่เหล่าร่วมถวายพระพรชัยมงคล การเดินสวนสนามของลูกเสือ/เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน นำโดย พ.อ.อ.นรชัย กฤษณเกษกุล รองประธานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีกองลูกเสือเกียรติยศจากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

AYW TV : ภาพ