อยุธยาวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศเทเบิลเทนนิสชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ปี 2560


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายโดม  วราสุทธิ์  นักกีฬาเทเบิลเทนนิสชาย ของ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2560 เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแข่งขันระหว่างวันที่ แข่งวันที่ 29 -30 กรกฎาคม 2560 จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และผลการการแข่งขัน เทเบิลเทนนิส รอบคัดตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 22 -23 กรกฎาคม 2560 รุ่นชายอายุไม่เกิน 17 ปี ณ ลานปิงปองชั้น 3 เดอะสกาย ช้อบปิ้งเซนเตอร์ จัดโดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) ร่วมกับ ชมรมเทเบิลเทนนิส สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการแข่งขัน ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ  นายโดม  วราสุทธิ์  ชั้น ม.4/8
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายศิวกรานต์  หาญเนืองนิตย์  ม.4/13
รองชนะเลิศอันดับ 3 นายรัชชานนท์ งามเขต ม.3/3
และ ด.ญ.ณัฐชยา  ตั้งนิธิกุล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทหญิงไม่เกิน 17 ปี

/ / / / / / / /
ชัยวัฒน์ ศรีไทย : ภาพ