ชนะเลิศตอบปัญหาภาษาไทยระดับประเทศ วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายรัตนชัย พรรณสาร,นางสาวปัณพร จุ้ยสาย,นายเลิศณรงค์ อายินดี และนางสาววิภาดา มอญเกิดแก้ว นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศตอบปัญหาภาษาไทย และ รางวัลชมเชยอันดับ1ประชันกลอนสด ระดับประเทศ ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 จัดโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครร่วมกับ สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ สโมสรยุวกวี ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร.
 
มันทนี บุญฤทธิ์ : ภาพ