อยุธยาวิทยาลัยพร้อมจัดเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคกลาง


รูปภาพของ nontakarn
นายประชอบ หลีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิงเป็นประธานการประชุม

ประเภทข่าว: 

นายประชอบ หลีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มที่ 3(ภาคกลาง)และกลุ่มที่จังหวัดที่ 1, 2 , 4 โดยมีนายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยให้การต้อนรับ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 การจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อเตรียมการจัดนิทรรศการเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 2 (การนำเสนอผลงานการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA และการนำเสนอผลงาน IS ของนักเรียน) ที่จะจัดขึ้น ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560 ที่จะถึงนี้.

/ / / / / / / / / / / / 

ว่าที่ ร.ต.เชาวรินทร์   ดีฉาย : ภาพ