ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านของพ่อ”


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านของพ่อ” ตั้งอยู่บริเวณหมู่ 2 ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร เพื่อให้เด็ก และเยาวชน รวมทั้งประชาชนได้มาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง
       
นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคม ซึ่งศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่าวจะช่วยสานต่อแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้ประชาชนที่มาศึกษาเรียนรู้ นำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตประจำวัน สามารถพัฒนาเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
       
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านของพ่อ” เกิดขึ้นจากแรงบัลดาลใจในวัยเด็กที่บ้านอยู่กับธรรมชาติ สามารถหาของกินได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัว จึงอยากเติมเต็มชีวิตในวัยเด็ก และอยากเผยแพร่สิ่งดีๆ ให้แก่ประชาชนรอบข้าง จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง การเกษตรและภูมิปัญญาชาวบ้านให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป เป็นพื้นที่เกษตรกรรมของครอบครัว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด บนพื้นที่กว่า 3.5 ไร่
       
โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ มีทั้งแหล่งกักเก็บน้ำ พื้นที่นา พื้นที่เพาะปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่สำหรับเป็นที่พักอาศัย ซึ่งหลังจากเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้แล้วก็จะให้หน่วยงานต่างๆ สถานศึกษา และผู้สนใจภายในจังหวัดฯ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน โดยจะจัดกิจกรรมเป็นฐานเรียนรู้ต่างๆ จำนวน 6 ฐาน ทั้งนี้ ในอนาคตตั้งเป้าจะพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้และศูนย์ท่องเที่ยวทางการเกษตรแบบสาธารณะ ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้เข้าเยี่ยมชมได้ 
ที่มา
https://www.thairath.co.th/content/1005754
http://www.manager.co.th/south