นายพิพัฒน์พล มั่นเขตวิทย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นายพิพัฒน์พล มั่นเขตวิทย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ยุวชนประชาธิปไตย รุ่น 2/2560 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร  "รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560" สาขาศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2560 จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)