นายรัตนชัย พรรณสาร นักเรียนชั้น ม.5/1


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

รับพระราชทาน โล่รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ แต่งกลอนเทิดพระคุณแม่  จาก การประกวดบทกลอนเทิดพระคุณแม่ ในหัวข้อ แม่ดีสังคมมีสุข จากพระหัตถ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ จัดโดย สภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพิธีเปิด งานวันแม่แห่งชาติ วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560