อยุธยาวิทยาลัยร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในช่วงค่ำของวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นิสิตนักศึกษา ภาคเอกชนและประชาชน กว่า 1 พัน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความจงรักภักดี และแสดงถึงพลังความสามัคคีร่วมกันของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9.
 
/ / / / / / / 
ธีรการณ์ สุสุขเสียง : ภาพ
นนทกาล รูปเอี่ยม : ข่าว