กิจกรรมลานวัฒนธรรม Ayuttaya Cultural Fair


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นักเรียนนาฏศิลป์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำโดย ว่าที่ ร.ต.หญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนครศรีอยุธยา ปี 2560 กิจกรรมลานวัฒนธรรม ณ ศาลากลางหลังเก่า ซึ่งเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน ,นิทรรศการ และชิมของอร่อย ตลาดย้อนยุค การจำลองวิถีชีวิตสมัยอโยธยา จัดทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ของทุกเดือน ระหว่างเวลา 13.00 น.- 20.00 น วันนี้-3 กันยายน 2560.
 
ว่าที่ ร.ต.หญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ : ภาพ                                                                                                                     
งานประชาสัมพันธ์  กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย