อยุธยาวิทยาลัยชนะเลิศความสามารถด้านภาษาไทย งานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ “วันยุวกวี” ครั้งที่ 40


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำโดย คุณครูมันทนี บุญฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา “สนุกกับภาษาไทย” ประเภททีม (4 คน)  ระดับชั้น ม.ปลาย และรางวัลชมเชย ระดับ ม.ต้น ในงาน “วันยุวกวี” ครั้งที่ 40 จัดโดย  สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ร่วมกับ สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

มันทนี บุญฤทธิ์ : ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย : รายงาน