การประชันกลอนสด ครั้งที่ 27 “พระสถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำโดย คุณครูมันทนี บุญฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าแข่งขันการประชันกลอนสด ครั้งที่ 27 “พระสถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายรัตนชัย พรรณสาร นักเรียนชั้น ม.5/1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันครั้งนี้ด้วย จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มันทนี บุญฤทธิ์ : ภาพ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย : รายงาน