สภานักเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ครู และนักเรียน ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้สีเหลือง และเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยร่วมกันปลูกในวันที่ 24 สิงหาคม 2560  ในขณะนี้ได้ดำเนินการเตรียมพื้นที่ในการปลูกดาวเรือง และการเพาะต้นกล้าดาวเรืองไว้แล้ว เพื่อให้ออกดอกบานทั่วทั้งแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.
สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย : ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย