กิจกรรมปลูกต้นไม้เชื่อมมิตรภาพ เพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว ปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ต้นไม้


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

คณะครู-นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเชื่อมมิตรภาพ ณ บริเวณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว ปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้แก่ประชาชน จัดโดยมูลนิธิออยสก้า(ประเทศไทย) และบริษัทซูโอโฟไวท์(ประเทศญี่ปุ่น) ร่วมกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆนี้.
/ / / / / / / / / 

AYW TV : ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย