เวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ขอเชิญร่วมงาน เวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
ชมนิทรรศการสถานศึกษา OBECQA   การประกวดและนำเสนอผลงานการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (IS) ของโรงเรียนมาตรฐานสากลกลุ่มภาคที่ 3 (ภาคกลาง)  
 
12 จังหวัด  96 โรงเรียน 
กลุ่มจังหวัดที่ 1 นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี
กลุ่มจังหวัดที่ 2 ชัยนาท  ลพบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง
กลุ่มจังหวัดที่ 4 นครปฐม  ราชบุรี  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี