ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

คณะกรรมการเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการจัดงาน และคณะกรรมการตัดสินการประกวดและนำเสนอผลงานการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (IS) ของโรงเรียนมาตรฐานสากลกลุ่มภาคที่ 3 (ภาคกลาง) โดยมีนายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นประธานการประชุม ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วม 96 โรงเรียน  ใน 12 จังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดที่ 1 นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี กลุ่มจังหวัดที่ 2 ชัยนาท  ลพบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง และ กลุ่มจังหวัดที่ 4 นครปฐม  ราชบุรี  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย.

/ / / / / / / / / /

ภาพ : มงคล จิ๋วเชย AYW TV
ข่าว : นนทกาล รูปเอี่ยม
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย