นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป บริเวณด้านหน้าวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนั่งรถรางเยี่ยมชมมรดกโลก ก่อนจะเริ่มการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

เช้าวันนี้ (19 กันยายน 2560) คณะผู้บริหาร-ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำโดย นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ รองผู้อำนวยการ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป บริเวณด้านหน้าวัดมหาธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและครอบครัว ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระสำคัญคือเป้าหมายการชูทิศทางการพัฒนาภาคกลางสู่มหานครที่ทันสมัยและเป็นฐานการเชื่อมโยงประเทศไทยสู่เส้นทางขนส่ง 2 ฝั่งทะเล รวมทั้งจะเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก บรรเทาความเสียหายและความเดือดร้อนจากน้ำท่วม น้ำแล้งให้แก่ประชาชน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย และสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้อย่างครบวงจร.

ภาพ : ธีรวีร์ แพบัว,ปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์กุล
ข่าว : นนทกาล รูปเอี่ยม
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย