นักเรียนอยุธยาวิทยาลัยรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร รางวัลเด็ก และเยาวชน ดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

วันนี้ (20 กันยายน 2560) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560  ซึ่ง นายพิพัฒน์พล มั่นเขตวิทย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร "รางวัลเด็ก และเยาวชน ดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน " สาขาศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคาร ชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) 
/ / / / / / 

ภาพ : ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ สุขสมโภชน์,พิพัฒน์พล มั่นเขตวิทย์
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย