ขอแสดงความยินดีกับนายพิพัฒน์พล มั่นเขตวิทย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ขอแสดงความยินดีกับ นายพิพัฒน์พล มั่นเขตวิทย์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โอกาส เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร "รางวัลเด็ก และเยาวชน ดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน " สาขาศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560