อยุธยาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

21 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล โดยมีนายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งวันที่ 21 กันยายน ทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล ประชาชนในแต่ละประเทศทั่วโลกจะร่วมรำลึก และรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพทั่วโลก เพื่อส่งเสริมสันติภาพในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council : UNECOSOC) มีความตระหนักและปรารถนาเป็นอย่างยิ่งในการสร้างกิจกรรมและความร่วมมือกันเพื่อนำมาซึ่ง “สันติภาพ”.

ภาพ : AYW TV