ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


รูปภาพของ pairat

ประเภทข่าว: 

ตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ -->  sgs1 https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx  //  sgs2 https://sgsdb2.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx