พลเอกชาญ บุญประเสริฐ มอบเงิน 200,000 บาท เพื่อจัดสร้างมุมเชิดชูเกียรติห้องสมุดโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

พลเอกชาญ บุญประเสริฐ มอบเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดสร้างมุมเชิดชูเกียรติห้องสมุดโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยมีนายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครู และนักเรียน รับมอบ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย.

/ / / / / / 
วิมล พรรณนิคม / ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย / ข่าว