กิจกรรมน้อมสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณฯ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 18.00 น. คระครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณฯ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และนำเสนอนิทรรศการ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ศาสตร์พระราชาพระบารมีคุ้มเกล้า” ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ภายในพระราชวังโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
/ / / / / 
รดามณี สายพัฒนะ / ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย / ข่าว